Besplatni online kurs engleskog jezika
prijavite se

Present Simple - Detaljno Objašnjenje


Prosto sadašanje vreme ili Present Simple, predstavlja jedno od vremena u engleskom jeziku koje svakodnevno pominjemo. Verovatno se pitate, zašto baš Present Simple ima tako čestu primenu? Razlog je upravo u tome što ima široku upotrebu u svakodnevnim i učestalim radnjama i navikama. 

Šta radimo nedeljom, kako se osećamo, gde putujemo svake godine, koga volimo a koga ne volimo, koji nam je posao, na koliko stepeni ključa voda i tako dalje, su pitanja na koja odgovaramo prostim sadašnjim vremenom. 


Kako prepoznati Present Simple u Englskom jeziku?


Možda najveća nedoumica koja se javlja kod učenja engleskog jezika je kako prepoznati ovo vreme i kako ga razlikovati od drugih sadašnjih vremena u engleskom.

Da, dobro ste čuli. Engleska gramatika na više načina iskazuje sadašnje vreme, za razliku od našeg jezika. U ovom delu ćemo se baviti kako prepoznati jedno od njih, Present Simple. 


Najupečatljiviji način da prepoznamo present simple jesu infinitivni nastavci za 3. lice jednine prezenta -s/es/ies. O njihovoj upotrebi i razlici biće nešto više u nastavku bloga. 


Takođe, jedan od načina je da znamo da present simple pokazuje učestale radnje i karakteristike, mišljenja i navike. Opisuje svakodnevna dešavanja, koja nam se događaju skoro svakog dana. Evo jednog primera kako biste ga prepoznali: 

 

Tina drinks coffee every morning. - Tina pije kafu svakog jutra. 


Za prepoznavanje ovog vremena od velike su pomoći prilozi za učestalost ili Adverbs of frequency: 


Never - nikada


Seldom/Rarely - retko 


Sometimes - ponekad 


Usually - obično


Often - često 


Always - uvek 


Pored njih pomažu nam i vremenski izrazi tj. Temporal expressions:

  

Every day/week/month/year/summer


In the morning/afternoon/evening


At night/the weeknd


On Sundays/Fridays


Once a week/year


Twice a month/day 

 

Kada koristimo Present Simple?


Obratite pažnju! 


Ako ne znate kako i kada se pravilno koristi Present Simple u engleskom jeziku, svo ostalo znanje ovog vremena pada u vodu.


Pa zato hajmo zajedno da prođemo kroz sve mogućnosti kada ćemo ga koristiti. 


 1. Koristimo ga kada prikazujemo trajna stanja i radnje. Ovo nikada ne treba mešati sa radnjom koja se trenutno dešava. Za takvu vrstu radnje koristimo drugo vreme, present continuous,  o kojem će biti više reči u drugom blogu. 


 Na primer: 


Tom works in a construction company. - Tom radi u građevinskoj kompaniji. 


 1. Jedna od mogućnosti koju smo već pomenuli jesu svakodnevne rutine i radnje koje se stalno ponavljaju. 

Na primer: 


He plays tennis twice a week. - On igra tenis dva puta nedeljno. 


 1. Present Simple se uvek koristi za opšte istine i zakone prirode


Na primer: 


The Sun sets in the west. - Sunce zalazi na zapad. 


 1. Ovo će vam verovatno zvučati čudno ali sadašnje vreme u engleskom upotrebljavamo da bismo iskazali blisku budućnost koja ne zavisi od nas kao što su određeni rasporedi, programi i redovi vožnje.


Na primer: 


The first flight to London leaves at 9 am. -  Prvi let za London polazi u 9 ujutru. 


 1. Za sve buduće sportske komentatore, kritičare i naratore, ovo vreme će vam itekako koristiti. 


Na primer: 


Gerrard intercepts and passes the ball to Halsey. - Džerard ga presreće i dodaje loptu Halziju. 


 1. Ako hoćemo da opišemo karakteristike neke ličnosti present simple je savršen za to.


Na primer: 


Jonathan speaks Italian fluently. - Džonatan tečno govori italijanski.


My sister has blue eyes. - Moja sestra ima plave oči. 


 1. Da bismo iskazali svoja osećanja i mišljenja upotrebićemo ovo vreme. 


Na primer: 


I think he won’t pass this exam. - Mislim da neće položiti ovaj ispit. 


Maria, I love you. - Marija, volim te. 


Kako se gradi Present Simple?


Bez panike, kao i sam naziv ovog vremena, odgovor na ovo pitanje je veoma prosto.


Idemo korak po korak.


Prva stvar koju je bitno da znate, da se infinitiv glagola u engleskom gradi uz pomoć ,,to” - to play, to work, to see, to do itd.


Za građu prostog sadašnjeg vremena u engleskom jeziku koristićemo osnovni oblik glagola ili ti infinitiv bez ,,to” - play, work, see, do itd. Ovaj oblik glagola koristimo za sva lica jednine i množine, osim za 3. lice jednine. 


Problem 3. lica jednine rešićemo vrlo jednostavno. Na malopre pomenutu infinitivnu osnovu dodajemo nastavke -s/es/ies. 


Vidite, nema neke filozofije. 


Potvrdna forma - Primer 


Pravilna konstrukcija rečenice je važna kako u pisanju tako i u samom govoru. Da se ne biste bunili kada i gde staviti glagol ili prilošku odredbu u potvrdnom obliku, ova jednostavna formula će vam to olakšati:


Subjekat + glagol u infinitivu + (priloška odredba tj. prilozi za učestalost)


She goes to museum twice a week.  - Ona posećuje muzej dva puta nedeljno. 


Uz praktične primere se najbolje uči, pa evo kako smo mi promenili glagol to go kroz sva lica jednine i množine:


Jednina (Singular)  1. I go - Ja idem 


 1. You go - Ti ideš 


 1. He/she/it goes - On/ona/ono idu 


Množina (Plural) 


 1. We go - Mi idemo 


 1. You go - Vi idete 


 1. They go - Oni/one/ona idu 


Negativna Forma - Primeri


Kada gradimo negativan odnosno odričan oblik stvari se malo menjaju. 


Rečenice u negacije se grade upotrebom pomoćnog glagola DO i negacije NOT

Da olakšamo: 


Subjekat + DO + not + glagol u infinitivu + (priloška odredba)


I do not make my bed every morning. - Ne pravim svoj krevet svakog jutra. 


Često se u engleskom jeziku koriste skraćene verzije, pa ćemo tako reći DON’T ili DOESN’T u zavisnosti od lica. Pa će naša rečenica izgledati ovako: 


I don’t make my bed every morning.


*Vrlo je važno da zapamtite da u odričnim rečenicama, infinitiv nema nastavke -s/es/ies. Oni na neki način  ,,prelaze” na pomoćni glagol do, pa će njegov oblik sada biti DOES   NOT/DOESN’T:

   

She doesn’t make her bed every morning. - Ona ne pravi svoj krevet svakog jutra. 


Promena negacije kroz sva lica bi izgledala ovako: 


Jednina (Singular)


 1. I don’t make - Ja ne pravim 


 1. You don’t make - Ti ne praviš 


 1. He/she/it doesn’t make - On/ona/ono ne pravi 


Množina (Plural)


 1. We don’t make - Mi ne pravimo 


 1. You don’t make - Vi ne pravite 


 1. They don’t make - Oni/one/ona ne prave 


Upitna Forma - Primeri


Pomoćni glagol do nam je potreban i u građenju upitnog oblika. 

Da ne zaboravite, u zavisnosti od lica koje koristimo, upotrebićemo DO ili DOES!


Ako naša potvrdna rečenica glasi: 


I listen to music every day. - Slušam muziku svakog dana. 


Pitanje bi bilo:


Do you listen to music every day? - Da li slušaš muziku svakog dana? 


Znači naša formula glasi:

 

Do/Does + subjekat + glagol u infinitivu + (priloška odredba)


Infinitiv u 3. licu jednine nema nastavke -s/es/ies i koristimo DOES


Does he listen to music every day? - Da li on sluša muziku svakog dana? 


Jedina (Singular)


 1. Do I listen...? - Da li ja  slušam…?


 1. Do you listen…? - Da li ti slušaš…?


 1. Does he/she/it listen…? - Da li on/ona/ono slušaju…?


Množina (Plural)

 1. Do we listen…? - Da li mi slušamo…?


 1. Do you listen…? - Da li vi slušate…?


 1. Do they listen…? - Da li oni/one/ona slušaju…? 


Osnovne rečenice u vremenu Present Simple


Evo nekih osnovnih primera kada koristimo Present Simple: 


 1. The Sun sets in the west. - Sunce zalazi na zapad. 


 1. The water boils at 100 degrees. - Voda ključa na 100 stepeni. 


 1. I go to work every day. - Idem na posao svakog dana.


 1. Do you want to go on a date with me? - Da li želiš da izađes na sastanak sa mnom? 


 1. I want those shoes right now! - Želim ove cipele sada!


 1. He is a very handsome man.. - On je veoma lep čovek. 


Često postavljenja pitanja za Present Simple 


Da li ste sigurni da smo dali odgovore na sva vaša postavljena pitanja vezana za Present Simple?


Mi mislimo da nismo. 


Zato ćemo u narednom tekstu što jednostavnije objasniti najčešće nedoumice koje se javljaju kod učenja sadašnjeg vremena u engleskom jeziku. 


Kada dodajemo nastavak “s” a kada “es”

Treće lice jednine u engleskom jeziku ponekad stvara ogromne probleme, a tek njegovi nastavci. Ali verujte nam, ni ovde nema neke velike filozofije. 

Infinitivni nastavak -S za treće lice jednine ima više različitih oblika, a jedno od njih je -ES.

Kako onda prepoznati kada treba koristiti ,,S” a kada ,,ES”?


Dovoljno je znati sledeće: 


Ukoliko se glagol završava na samoglasnik O, sigurno ćete upotrebiti nastavak -ES


 1. He goES to school every Monday. - On ide u školu svake nedelje. 


 1. DoES she know our new neighbour? - Da li on zna našeg novog komšiju?


Ako vidite glagol sa završecima na -SS, -X, -CH i -SH, onda ćemo ponovo iskoristiti -ES:


 1. Peter missES his girlfriend so much. - Petru mnogo nedostaje njegova devojka.


 1. She fixES her car once a month . - Ona popravlja svoj auto jednom mesečno. 


 1. My little brother watchES the same TV show all the time. - Moj mlađi brat gleda istu seriju svaki put. 


 1. Kim brushES her hair every time she wakes up. - Kim češlja svoju kosu svaki put kada se probudi. 


U skoro svim ostalim slučajevima koristimo nastavak ,,S”.


Šta kada se reč završava na “Y”


U prethodnom tekstu smo videli da u engleskom jeziku zavisi koji ćemo nastavak za treće jednine staviti u zavisnosti od toga kako se glagol završava. Ali malopre pomenuti završeci glagola nisu jedini. 


Kada se reč završava na Y, a ispred njega se nalazi suglasnik, slovo Y prelazi u IE. Samim tim na infinitiv dodajemo nastavak -IES.

U tu grupu spadaju glagoli: to study, to cry, to fly, to try, to spy, to carry itd. 


 1. She studIES microbiology. - Ona studira mikrobiologiju. 


 1. The little baby crIES every night. - Mala beba plače svake večeri. 


Pazite ovde!

Ako se reč završava na Y, a ispred njega stoji samoglasnik, onda na infinitivnu osnovu dodajemo nastavak -S

To su glagoli: to play, to stay, to say, to enjoy, to buy, to pay, to destroy, to pray itd. 


 1. My dad prayS every Sunday. - Moj otac se moli svake nedelje. 


 1. Sarah playS volleyball in Russia. - Sara igra odbojku u Rusiji.