Besplatni online kurs engleskog jezika
prijavite se

Present Perfect Simple Tense - Detaljno Objašnjenje

Da li nam Present Perfect ukazuje na prošlost ili sadašnjost? Ili možda oba? Da li u srpskoj gramatici postoji ovo vreme?

U narednom tekstu, dobićete odgovore na sva moguća pitanja vezana za Present Perfect Simple Tense. 


Šta je Present Perfect Simple Tense i kako ga prepoznati u rečenici?


Present Perfect zadaje velike muke u osnovnoj i srednjoj školi, prvenstveno jer je teško uporediti ga sa nekim od vremena u našem jeziku. Kada ga prevodite na srpski jezik, to ćete, u većini slučajeva, učiniti prošlim vremenom. 


Svakako, ovo vreme povezuje prošlost i sadašnjost. Zašto? 


Radnja je počela u prošlosti, mi ne znamo ili nam nije bitno kada je počela u prošlosti, i idalje osećamo posledice te radnje u sadašnjosti. 

                                    

Dve najvažnije stvari: Imamo neodređeni trenutak u prošlosti i postoji mogućnost da se radnja nastavlja u sadašnjosti. 


Za prepoznavanje Present Perfect - a u rečenici obratite pažnju na sledeće: 

                              

 • Za građenje koristimo pomoćni glagol HAVE u prezentu
 • Na glavni glagol dodajemo nastavak -ED         
 • Ako je glagol nepravilan, koristimo III kolonu nepravilnih glagola                   


Kada se koristi Present Perfect Simple Tense?


Da bi nam još više otežali, i Englezi i Amerikanci često koriste ovo vreme u svakodnevnom govoru. 


Nabrojali smo par pravila kako ispravno upotrebiti Present Perfect. 


 1. Kao što smo malo pre pomenuli, koristimo ga za radnje koje su počele u prošlosti i nastavljaju se u sadašnjosti


Na primer: 


I have known Dave for years. - Znam Dejva godinama. 


He has worked here since last week. - Počeo je da radi ovde od prošle nedelje. 


 1. Nedavno završena radnja, čiji je rezultat vidljiv u sadašnjosti ili se upravo desila


Na primer: 


A new French restaurant has just opened. - Novi francuski restoran se upravo otvorio. 


I have just seen Robert. - Upravo sam videla Roberta. 


 1. Koristimo i za radnju koja se desila u neodređenom trenutku u prošlosti, akcenat je na samoj radnji, a vreme je irelevantno


Na primer: 


Jane has only visited Portugal once. - Džejn je samo jednom posetila Portugal. 


 1. Ako želimo da kažemo da neka radnja još uvek nije izvršena


Na primer: 


My sister has not finished her homework. - Moja sestra nije završila svoj domaći. 


I have not made up my mind yet. - Još uvek se nisam odlučio. 


 1. Kada saopštavamo naše lično iskustvo


Na primer: 


I have never liked Turkey. - Nikada nisam voleo Tursku. 


I have watched ,,The social network” - Gledao sam ,,The social network” 1. Da izrazimo koliko puta se neka radnja desila. Mogu nam pomoćii izrazi: once/twice a month, this year…


Na primer: 


I have visited Italy this year. - Posetio sam Italiju ove godine. 


 1. Poslednje pravilo se odnosi na saopštavanje nekih novosti. Nije važno kada je ta novost nastala, vama se saopštava nešto nepoznato i verovatno se desilo u skorije vreme. 


Na primer: 


The plane has just crashed near Glasgow. - Avion samo što se srušio blizu Glazgova. 


We have decided to start a new business. - Odlučili smo da započnemo novi biznis.

 

Kako se gradi Present Perfect Simple Tense?


Za građu Present Perfect Tense-a vrlo je važno da obratite pažnju na sledeća pravila: 


 • Sva perfect vremena u engleskom koriste kao pomoćni glagol, glagol HAVE. Za Present Perfect, koristićemo ga u prezentu. On stoji odmah iza subjekta. • U prošlim blogovima, za Present Continuous, pominjali smo present participle tj. sadašnji particip, kada smo na glavni glagol dodavali nastavak -ing


Umesto sadašnjeg partipica, za ovo vreme upotrebićemo past participle odnosno prošli particip. Za pravilne glagole samo ćemo dodati nastavak -ED:


play - played 

watch - watched 

close - closed

walk - walked 


Pored pravilnih, postoje i nepravilni glagoli. Za ovo vreme koristimo III kolonu nepravilnih glagola. Evo nekih primera:


see - seen 

be - been 

leave - left

build - built 


Potvrdna forma - Primeri


Formula za građenje potvrdnog oblika izgleda ovako: 


Subjekat + have/has + glavni glagol (past participle)


Maria has made a wonderful cake. - Maria je napravila izvrsnu tortu. 


They have bought a new car recently. - Kupili su novi automobil u skorije vreme. 


*Skraćeni oblik: Maria’s made…, They’ve bought...


Jednina (Singular)


 1. I have made - Ja sam napravio


 1. You have made - Ti si napravio 


 1. He/she/it has made - On/ona/ono je napravio 


Primer nepravilnog glagola u jednini za sva lica: 


 1. I have bought - Ja sam kupio 


 1. You have bought - Ti si kupio 


 1. He/she/it has bought - On/ona/ono je kupio 


Množina (Plural) 


 1. We have made - Mi smo napravili 


 1. You have made - Vi ste napravili 


 1. They have made - Oni/one/ona su napravili 


Primer nepravilnog glagola u množini za sva lica: 


 1. We have bought - Mi smo kupili 


 1. You have bought - Vi ste kupili 


 1. They have bought - Oni/one/ona su kupili 


Negativna forma - Primeri


Negativnu formu Present Perfect-a gradimo dodavanjem negacije NOT na pomoćni glagol have


Subjekat + have/has + NOT + glavni glagol (past participle


He has not passed his exams. - On nije položio svoje ispite. 


*Skraćeni oblici: haven’t / hasn’t 


Jednina (Singular)


 1. I has not passed - Ja nisam položio 


 1. You have not passed - Ti nisi položio 


 1. He/she/it has not passed - On/ona/ono nike položio


Množina (Plural)


 1. We have not passed - Mi nismo položili 


 1. You have not passed - Vi niste položili 


 1. They have not passed - Oni/one/ona nisu položili


Upitna forma - Primeri


Upitnu rečenicu gradimo pomoću inverzije, zamenom subjekta i pomoćnog glagola. 


Have/has + subjekat + glavni glagol ( past participle)


Have you met Mary yet? - Da li si upoznao Meri?


Jedina (Singular) 


 1. Have I  met…? - Da li sam upoznao...?


 1. Have you met…? - Da li si upoznao…?


 1. Has he/she/it met…? - Da li on/ona/ono je upoznao…?


Množina (Plural)


 1. Have we met…? - Da li smo upoznali…?


 1. Have you met…? - Da li ste upoznali…?


 1. Have they met…? - Da li su oni/one/ona upoznali…?


Koje se priloške odredbe za vreme koriste u vremenu Present Perfect Simple Tense?


U zavisnosti koju prilošku odredbu koristimo za ovo vreme, ona može stajati i ispred i iza glavnog glagola. 


Pogledajte sledeće: 


 1. SINCE (od)


He has been in a bad mood since this morning. - Loše je raspoložen od jutros. 


Ova priloška odredba upravo ukazuje na radnju koja se desila u prošlosti i dalje se nastavlja. U rečenici možemo videti da je on loše raspoložen još od jutros, mi ne znamo tačno kada je postao takav, ali to raspoloženje traje sve vreme. 


 1.  FOR (već)


I have waited at this station for five hours. - Čekam na ovoj stanici već pet sati. 


Kao i prilošku odredbu since, i for ćemo upotrebiti za pokazivanje radnje koja se desila nekada u prošlosti i osećaju se posledice u sadašnjosti. Češće se upotrebljava za Present Perfect Continuous Tense.


 1. JUST (upravo, baš, samo) 


Grandpa has just opened a jar of jam. - Deka je upravo otvorio teglu džema. 


Koristimo za radnju koja se upravo desila. Uvek stoji ispred glavnog glagola, a iza pomoćnog. 


 1. ALREADY (već) 


Louis has already made that decision. - Lui je već napravio odluku. 


U ovoj rečenici, priloška odredba already, pokazuje da je Lui doneo tu odluku pre nego što smo mi očekivali da će se desiti. Na neki način, on nas je iznenadio tom radnjom. Kao i just, stoji između glavnog i pomoćnog glagola. 


 1. YET (još, već)


Nobody knows why he hasn’t come yet. - Niko ne zna zašto još uvek nije došao. 


Have you finished yet?! - Da li si već završio?!


Jedna od mogućnosti kada koristimo yet, je u negativnom obliku rečenice, kao u ovom primeru. Drugi slučaj tiče se upitne forme. Stoji na kraju rečenice. 


 1. RECENTLY (nedavno) 


Diana has found my keys recently. - Dajana mi je pronašla ključeve nedavno. 


Stoji na kraju rečenice, i ukazuje na radnju koja se desila u skorije vreme. 


 1. NEVER (nikada)


I have never visited India before. - Nikada nisam posetio Indiju pre.


Priloška odredba never koristi se jedino u odričnom obliku. 

*Ako niste znali: U engleskom možete imati samo jednu negaciju! Možete reći: 


                   I have never visited… ili I haven’t visited… 


Nikako: I haven’t never visited...


 1. EVER (ikada) 


Have you ever met any famous person? -  Da li si ikada upoznao neku slavnu ličnost?


Upotrebićemo ga u pitanju i stajaće između glavnog i pomoćnog glagola. 


Često postavljena pitanja:


Kako se gradi pasiv od vremena Present Perfect Simple Tense?


Pasiv predstavlja trpno stanje, koje želi da istakne samu radnju rečenice, dok mu subjekat i nije toliko bitan. 


Ako aktivna rečenica glasi ovako: 


             My mum has sewed me this beautiful dress. - Moja mama mi je sašila ovu prelepu haljinu. 


U pasivu će izgledati: 


              This beautiful dress has been sewed by my mum. - Ova prelepa haljina je sašivena od strane moje majke. 


              Znači, građa pasivne rečenice u Present Perfect Tense - u će biti: 


OBJEKAT + have/has + BEEN + past participle

         


Više o pasivu i njegovoj upotrebi, možete pronaći na kursu.    

     

Koja je razlika između vremena Past Simple i Present Perfect Simple Tense?


Glavna razlika između ova dva vremena jeste ta, da Past Simple tj. prošlo prosto vreme koristimo samo onda kada znamo tačno vreme dešavanja radnje u prošlosti i uvideli smo da je radnja počela u prošlosti i tamo se završila


             I went to the museum last year. - Otišao sam u muzej prošle godine. 

 

U navednoj rečenici tačno znamo kada se radnja dogodila - prošle godine. Zbog toga ne možemo nikako da upotrebimo Present Perfect Tense. 


U engleskom jeziku nekada se kombinuju ova dva vremena, pa tako možemo reći: 


              Susanna has seen my new apartment. I invited her last week. - Suzana je videla moj novi stan. Pozvala sam je prošle nedelje. 


Prva rečenica ukazuje na neku novost za sagovornika, obaveštavamo ga da je ona samo videla njen novi stan. Već u sledećoj rečenici imamo vremensku odrednicu last week koja nam pokazuje kada ju je ona tačno pozvala da dođe i vidi stan, pa zato koristimo Past Simple


Koja je razlika između vremena Present Perfect Simple Tense i Present Perfect Continuous Tense?


             Hajde još jednom da ponovimo.


Present Perfect Simple označava radnju koja je počela u neodređenom trenutku u prošlosti i njene posledice se osećaju i u sadašnjosti: 

    

Kod Present Perfect Continuous - a, akcenat je na dužini trajanja te radnje, a ne na posledice koje ona ostavlja u sadašnjosti. Evo nekih primera: 


I have been writing this blog for more than 3 hours. - Pišem ovaj blog više od 3 sata.


         Ana has been taking Spanish lessons. - Ana uzima časove španskog.      


 Kao što možemo da vidimo, u navedenim rečenicama je naglašeno koliko te radnje traju. 


Postoje izuzeci kada možemo koristiti i jedno i drugo vreme, a da nema nikakve razlike u značenju. To su glagoli: live, work, teach and feel.             


            He has taught  / has been teaching English for 5 years. - On podučava engleski već 5 godina.