Besplatni online kurs engleskog jezika
prijavite se

Present Perfect Continuous Tense - Detaljno Objašnjenje

Još jedno od vremena u engleskom jeziku koje stvara muke tokom učenja, zbog toga što mi u našem jeziku ovo vreme ne koristimo. Englezi ga često koriste, a Srbi ga čak i nemaju. 


To ne znači da treba da odustanemo, pa ćemo u narednom blogu dati detaljno objašnjenje o svemu što treba da znate o Present Perfect Continuous Tense - u. 


Šta je Present Perfect Continuous Tense i kako ga prepoznati u rečenici?


Kao i Present Perfect Simple Tense, ovo vreme nam ukazuje na radnje koje su se desile u nekom nepoznatom trenutku u prošlosti i posledice te radnje se još uvek osećaju


Ali u čemu je onda razlika? 


Present Perfect Continuous stavlja akcenat na dužinu trajanja same radnje. Ukratko, radnja se desila u prošlosti, trajala neko vreme i još uvek traje. 


Za prepoznavanje, većina stavki vam je već poznata: 


 • Baš zato što je trajno vreme (Continuous Tense), glavni glagol se završava nastavkom   -ING 


 • Pomoćni glagol nam je HAVE ili HAS u zavisnosti od lica 


 • Između pomoćnog i glavnog glagola stavljamo prošli particip (past participle) glagola to be - BEEN 


Kada prevodimo ovo vreme na srpski jezik, to možemo učiniti i prošlim i sadašnjim vremenom, u zavisnosti od konteksta. Doduše, češće se prevodi našim prezentom. 


Kada se koristi Present Perfect Continuous Tense?


Probleme oko upotrebe sadašnjeg prošlog trajnog vremena rešićemo u par koraka. 


 1. Prvo pravilo smo već pomenuli, naglasak je na trajanju radnje koja je započeta u prošlosti i nastavlja sve do sada. 


Na primer: 


The boys have been playing football for hours. - Dečaci igraju fubal već satima.


 1. Radnja koja se desila u prošlosti i trajala neko vreme. Moguće je da se radnja i dalje nastavlja. 


Na primer: 


Ken is tired. He has been working hard all week. - Ken je umoran. Radio naporno cele nedelje. 


 1. Kao i u Present Continuous - u, i ovim vremenom možemo da izrazimo ljutlnju, bes i nervozu


Na primer: 


My neighbours have been listening loud music all night long. - Moje komšije su slušale glasnu muziku celu noć.  


 1. Za radnje koje se ponavljaju u prošlosti i nastavljaju se u sadašnjosti


Na primer: 


Sonia has been taking free English courses. - Sonja uzima besplatne kurseve engleskog. 


 1. Radnje koje ostavljaju jasne i vidljive posledice u sadašnjem vremenu. 


Na primer: 


They all have umbrellas. It has been raining since yesterday. - Svi nose kišobrane. Kiša pada još od juče. 


Kako se gradi Present Perfect Continuous Tense?


Za građu ovog vremena, potrebni su nam sledeći elementi:


 • Subjekat 


 • Pomoćni glagol have/has u prezentu. Has koristimo samo za treće lice jednine. 


 • Koristimo sadašnji particip (present participle) za građenje glavnog glagola, odnosno, dodajemo nastavak za oblik - ING


Ne zaboravite: Sadašnji particip je isti za sva lica jednine i množine!


 • Prošli particip glagola to be koji glasi BEEN. Njega ćemo staviti između pomoćnog i glavnog glagola. 


 • Priloške odredbe (nije ih nužno koristiti) Evo nekoliko primera: 


Jovan has been helping me with my homework. - Jovan mi pomaže oko domaćeg. 


His wife has been shopping for an hour. - Njegova žena kupuje već sat vremena. 


She has been running since this morning. - Trčala je u parku još od jutros. 


Potvrdna forma - Primeri


Potvrdan oblik rečenice u Present Perfect Continuous - u glasi: 


Subjekat + have/has + BEEN + glavni glagol + ING 


I have been reading this book all day long. - Čitam ovu knjigu celog dana. 


Kao i za sva ostala vremena, možemo napisati skraćeni oblik: 


I’ve been reading this book all day long. 


He’s been reading this book all day long. 


Jednina (Singular)


 1. I have been reading - Ja čitam 


 1. You have been reading - Ti čitaš


 1. He/she/it has been reading - On/ona/ono čitaju 


Množina (Plural)


 1. We have been reading - Mi čitamo 


 1. You have been reading - Vi čitate 


 1. They have been reading - Oni/one/ona čitaju 

 

Negativna forma - Primeri


Jedino što ćemo dodati da bismo pravilno napravili negativan oblik je negacija NOT


Subjekat + have/has + NOT + BEEN + glavni glagol + ING 


She has not been speaking with her friend since last night. - Ne priča sa svojom drugaricom od sinoć. 


Skraćeni oblik: 


She hasn’t been speaking with her friend since last night. 


Jednina (Singular) 


 1. I have not been speaking - Ja ne pričam 


 1. You have not been speaking - Ti ne pričaš 


 1. He/she/it has not been speaking - On/ona/ono ne priča 


Množina (Plural) 


 1. We have not been speaking - Mi ne pričamo 


 1. You have not been speaking - Vi ne pričate 


 1. They have not been speaking - Oni/one/ona ne pričaju 


Upitna forma - Primeri


Primenom inverzije, dobićemo upitni oblik Present Perfect Continuous - a. 


Have/has + subjekat + BEEN + glavni glagol + ING 


Has he been riding a bicycle the whole morning? - Da li on vozi biciklu celo jutro?


Jednina (Singular)


 1. Have I been riding…? - Da li ja vozim…?


 1. Have you been riding…? - Da li ti voziš…?


 1. Has he/she/it been riding…? - Da li on/ona/ono voze…?


Množina (Plural) 


 1. Have we been riding…? - Da li mi vozimo…?


 1. Have you been riding…? - Da li vi vozite…? 


 1. Have they been riding…? - Da li oni/one/ona voze…?


Koje se priloške odredbe za vreme koriste u vremenu Present Perfect Continuous Tense?


Present Perfect Continuous Tense u većini slučajeva može koristiti identične priloške odredbe i vremenske izraze kao i Present Perfect Simple. Više o tome, možete pročitati na našem blogu. (ovde link za present perfect) 


Ovde ćemo izdvojiti 2 najbitnije priloške odredbe: FOR i SINCE 


 1. Hanna is thrilled with the new movie. She has been watching it for 2 hours. - Hana je oduševljena novim filmom. Gleda ga već 2 sata. 


U ovoj rečenici možemo prepoznati radnju koja je počela u prošlosti i doslovno se dešava do trenutka govora. 


 1. I can’t believe it! They haven been running since 6 AM. - Ne mogu da verujem! Trče od 6 ujutru. 


Kao i u prethodnom primeru, vidimo da se radnja idalje dešava. Pretpostavimo da je sada 10 sati, a oni još uvek trče, a krenuli su još u šest sati ujutru. 


Pošto smo naučili da ovo vreme pokazuje trajanje određene radnje, HOW LONG fraza se savršeno uklapa u to značenje. 


 1. How long have you been waiting for the bus? - Koliko dugo čekaš autobus?


 1. How long have your parents been living in Berlin? - Koliko dugo žive tvoji roditelji u Berlinu? 


 1. How long has Franco been learning Danish? - Koliko dugo Franko uči danski? 


Često postavljena pitanja:


Kako se gradi pasiv od vremena Present Perfect Continuous Tense?


Pasivno stanje u engleskom jeziku je česta pojava. Možemo ga koristiti u različitim situacijama ali generalno predstavlja fokus na samu radnju, kada nije bitno ko ili šta izvršava tu radnju. 


 • Primer aktivne rečenice:


Thieves have been stealing suitcases at the airport. - Lopovi kradu kofere na aerodromu. 


 • Primer pasivne rečenice: 


Suitcases have been being stolen at the airport by the thieves. - Koferi su ukradeni na aerdromu od strane lopova. 


Na osnovu navedenih rečenica, pasivna konstrukcija glasi: 


have/has + been + BEING + past participle

        

Koja je razlika između vremena Present Perfect Simple Tense i Present Perfect Continuous Tense?


            Present Perfect Simple označava radnju koja je počela u neodređenom trenutku u prošlosti i njene posledice se osećaju i u sadašnjosti: 

    

Kod Present Perfect Continuous - a, akcenat je na dužini trajanja te radnje, a ne na posledice koje ona ostavlja u sadašnjosti. Evo nekih primera: 


I have been writing this blog for more than 3 hours. - Pišem ovaj blog više od 3 sata.


         Ana has been taking Spanish lessons. - Ana uzima časove španskog.      


 Kao što možemo da vidimo, u navedenim rečenicama je naglašeno koliko te radnje traju. 


Postoje izuzeci kada možemo koristiti i jedno i drugo vreme, a da nema nikakve razlike u značenju. To su glagoli: live, work, teach and feel.             


            He has taught  / has been teaching English for 5 years. - On podučava engleski već 5 godina. 


*Uz neke glagole ne možemo da koristimo da Present Perfect Continuous, dok Present Perfect Simple možemo. To su: 


BE   HAVE   KNOW   SEE