Besplatni online kurs engleskog jezika
prijavite se

Present Continuous Tense - Detaljno Objašnjenje


U sledećem tekstu ćemo se detaljno baviti još jednim sadašnjim vremenom u engleskom jeziku, trajnim sadašnjim vremenom odnosno na engleskom Present Continuous Tense. Njegova upotreba je česta u svakodnevnoj komunikaciji, a sama građa ovog vremena vrlo jednostavna. 

Pa zato, hajde da počnemo. 


Šta je Present Continuous?


Present Continuous Tense, često poznat i kao Present Progressive, predstavlja trajno sadašnje vreme. Zašto je akcenat na ,,trajno”? 


Zato što opisuje trajnu radnju koja se dešava u trenutku govora


Na primer: 


I am reading a book at the moment. - Sada čitam knjigu. 


Kao što i sami vidite, vremenska odrednica ,,at the moment” nam pokazuje da se radnja dešava u datom trenutku, a nesvršen vid glagola ,,čitati” pokazuje radnju koja traje neko vreme. 


Kako prepoznati Present Continuous u Engleskom jeziku?


U srpskom jeziku ne postoji ekvivalent ovom sadašnjem vremenu, zato što naš jezik koristi jedno sadašnje vreme da opiše sve radnje koje se dešavaju u prezentu, pa ga je nekad teško prepoznati i pravilno koristiti. 


Da biste prepoznali ovo vreme, vrlo je bitno da ga ne mešate sa prostim sadašnjim vremenom odnosno Present Simple Tense

Present Simple Tense, o kojem smo detaljno pisali u prethodnom blogu, nam opisuje učestale radnje koje se svakodnevno dešavaju. Za razliku od njega, Present Continuous nam pokazuje trajne radnje u trenutku govora. 


Na primer: 


 1.  Anna plays volleyball on Fridays. - Ana igra odbojku petkom.  


Ova rečenica nam govori da Ana svakog petka igra odbojku, odnosno, ona ponavlja ovu radnju svake nedelje. 


 1. Anna is playing volleyball right now. - Ana sada igra odbojku. 


Rečenica pod b nam pokazuje da Ana sada, baš u ovom trenutku igra odbojku. 


Postoji još jedan način da prepoznamo Present Continuous. Ako znamo da se gradi uz pomoć glagola to be u prezentu i  da se na osnovni  glagol dodaje nastavak -ING, onda nećete imati problema. 


Na primer: 


I am doing my homework at the moment. - Radim svoj domaći u ovom trenutku. 


Kada se koristi Present Continuous? 


Za pravilnu upotrebu ovog vremena, obratite pažnju na sledeće: 

 1. Ako se radnja dešava u trenutku govora ili otprilike u tom periodu, obavezno koristimo Present Continuous.


Na primer: 


Harry is making pancakes at the moment. - Hari pravi palačinke u ovom trenutku.


Are you still working 


 1. Za fiksne planove, dogovore ili radnje koje će se sigurno dogoditi u bliskoj budućnosti, koristićemo ovo vreme. 


Na primer: 


I am going to the dentist tomorrow at 5 PM. - Idem kod zubara sutra u 5 popodne. 


 1. Situacije koje se trenutno menjaju i razvijaju


Na primer: 


The number of thieves is increasing. - Broj lopova se povećava. 


 1. Ako želite da izrazite bes i ljutnju, ovo je pravo vreme za vas! Ovo je obično radnja koja se konstanto ponavlja, iznova i iznova. Od pomoći su nam izrazi always i constantly


Na primer: 


You are always forgetting to close the door. - Uvek zaboravljaš da zatvoriš vrata. 


 1. Da objasnimo neki novi trend, koji je u suprotnosti sa prethodnim trendovima. 


Na primer: 


These days most teenagers are listening to hip hop rather than rock. - U današnje vreme, tinejdžeri više slušaju hip hop nego rok. 


 1. Koristimo ga i za privremene radnje. Često se upotrebljava izraz: this week/month/summer…


Na primer: 


I am working in Seoul this month. - Radim u Seulu ovog meseca. 


 1. Postoji mogućnost da ovo vreme iskoristimo za prošlu radnju, ali samo ukoliko prepričavamo priču ili analiziramo knjigu, film itd. 


 1. Frazu never...again uvek koristimo uz Present Continuous, a nikako uz Present Simple!


Na primer: 


I am never going camping with you again!- Nikada više neću kampovati sa tobom!


Kako se gradi Present Continuous?


Present Continuous, kao i sva ostala vremena koja u svom nazivu sadrže ,,continuous”, spadaju u složena vremena. Kao i u srpskom jeziku, složena vremena se grade od pomoćnog i glavnog glagola


U našem slučaju, koristimo pomoćni glagol TO BE u prostom sadašnjem vremenu (Present Simple Tense) i sadašnji particip glavnog glagola (Present Participle):


                                                TO BE + glavni glagol + ING 


Pomoćni glagol TO BE u prezentu za sva lica glasi ovako: 


  Jednina (Singular)                              

  

 1. I am 


 1. You are 


 1. He/she/it is 


 Množina (Plural) 


 1. We are 


 1. You are


 1. They are


*Postoje i skraćeni oblici glagola to be i oni će glasiti ovako: 


I’m, You’re, He’s, We’re, They’re 


Sadašnji particip glagola gradimo kada na infinitivnu osnovu dodamo nastavak -ING:


play - playing 

do - doing 

listen - listening Zapamtite! Ovaj oblik glagola je isti za sva lica jednine i množine. 


Potvrdna forma - PrimeriEvo formule kako gradimo potvrdnu rečenicu u Present Continuous - u:


Subjekat + TO BE + glagol + ING 


She is drinking coffee now. - Ona sada pije kafu. 


Jednina (Singular) 


 1. I am drinking - Ja pijem 


 1. You are drinking - Ti piješ 


 1. He/she/it is drinking - On/ona/ono pije 


Množina (Plural)


 1. We are drinking - Mi pijemo 


 1. You are drinking - Vi pijete 


 1. They are drinking - Oni/one/ona piju 


Negativna forma - Primeri


Za građenje odričnog oblika biće nam potrebna negacija NOT, koju dodajemo iza pomoćnog glagola TO BE: 


Subjekat + TO BE + NOT + glagol + ING 


I am not eating this cake right now. - Ja ne jedem ovu tortu sada. 


Ili skraćeno: 


I’m not eating this cake right now. 


You aren’t eating this cake right now.


He isn’t eating this cake right now. 


Jednina (Singular) 


 1. I am not eating - Ja ne jedem 


 1. You are not eating - Ti ne jedeš 


 1. He/she/it is not eating - On/ona/ono ne jede


Množina (Plural) 


 1. We are not eating - Mi ne jedemo 


 1. You are not eating - Vi ne jedete


 1. They are not eating - Oni/one/ona ne jedu 


Upitna forma - Primeri


Kada smo govorili o upitnom obliku u prostom sadašnjem vremenu (Present Simple Tense), tada smo dodavali pomoćni glagol TO DO. 


Ovde to nije slučaj. 


Ako želimo da postavimo pitanje u Present Continuous - u, primenićemo princip inverzije, menjaći mesta subjektu i pomoćnom glagolu: 

 

TO BE + subjekat + glagol + ING 


Is Liam washing the dishes? - Da li Lijam pere sudove? 


Jedina (Singular) 


 1. Am I washing…? - Da li ja perem…? 


 1. Are you washing…? - Da li ti pereš…?


 1. Is he/she/it washing…? - Da li on/ona/ono peru…? 


Množina (Plural) 


 1. Are we washing…? - Da li mi peremo…? 


 1. Are you washing…? - Da li vi perete…?


 1. Are they washing…? - Da li oni/one/ona peru…?


Često postavljena pitanja:


Šta kada se glagol završava nastavkom -e?


Kod nekih glagola nije moguće samo dodati nastavak -ING i tako napraviti sadašnji particip. 


Ukoliko nam se glagol završava samoglasnikom E, ono se gubi kada dodamo nastavak -ING: 


He is joking, don’t worry! - On se šali, ne brini se!


I’m coming to the party next weekend. - Dolazim na žurku sledećeg vikenda. 


U ovo grupu spadaju glagoli: to joke, to come, to make, to take, to assume, to live... 


Šta kada se glagol završava nastavkom -ie?


U sledeću grupu, spadaju glagoli koji se završavaju na -IE. Kada dodamo nastavak -ING, onda IE prelazi u Y:


My brother is tying his shoes. - Moj brat vezuje svoje cipele. 


She is dying of boredom. - Ona umire od dosade. 


Glagoli: to tie, to die, to lie...


Kada se duplira poslednje slovo?


Ako se glagol završava suglasnikom, a ispred njega stoji kratak, naglašen samoglasnik, onda se krajnji suglasnik duplira: 


My parents are planning to go on a trip. - Moji roditelji planiraju da otputuju. 


David is unwrapping the present now. - Dejvid sada odmotava poklon. 


I to su glagoli: to plan, to unwrap, to begin, to hit, to stop, to permit, to rub, to blog, to compel... 


Koje su priloške odredbe za Present Continuous


Priloške odredbe ili vremenske odrednice koje će nam pomoći, kako u prepoznavanju tako i u korišćenju ovog vremena su: 


Now


Right now 

At the moment 


At the present 


These days


Nowadays


Still


Today


Tonight 


This month/week  


Koja vrsta glagola se NE koristi u vremenu Present Continuous?


Postoje glagoli koji označavaju radnju i oni koji označavaju stanje. Glagoli radnje su na engleskom Action Verbs, a stanja Stative Verbs


Stative Verbs su glagoli koji više opisuju stanje nego radnju, i zato se ne mogu koristiti za trajne radnje, bez obzira da li se stanje odvija u trenutku govora. 


Zaključak: Glagole stanja ne koristimo u Present Continuous - u!


U ove glagole spadaju apstraktni glagoli, glagoli koji se odnose na pripadanje, koji opisuju emocije i osećanja itd. Evo nekih primera: 


to see, to hear, to taste, to feel, to look, to sound, to know, to believe, to understand, to realise, to remember, to forget, to like, to love, to hate, to enjoy, to prefer, to be, to contain, to include, to belong, to fit, to need, to cost, to matter, to own, to want, to weigh, to wish, to have, to keep, to seem, to exist, to dislike, to envy, to possess, to smell...


Engleski jezik ne bi bio engleski, da nema izuzetaka

U te izuzetke spadaju glagoli stanja koji se mogu upotrebiti u Present Continuous - u, zbog toga što više opisuju radnju nego stanje. 


Na primer: 


They have a swimming pool. - Oni imaju bazen. (U smislu da oni poseduju taj bazen)


They are having a wonderful holiday. - Oni imaju divan odmor. (U smislu da oni uživaju u odmoru)The chicken tastes delicious. - Piletina je ukusna. (Misli se na ukus, miris…)


The chef is tasting the soup. - Šef isprobava supu. (U smislu da proverava da li je supa dovoljno dobra) 


Tu spadaju i glagoli kao što su: to be, to think, to look, to see, to feel, to smell, to appear, to fit...