Besplatni online kurs engleskog jezika
prijavite se

Past Simple Tense - Detaljno Objašnjenje

Još jedno prosto vreme u engleskom jeziku, koje ima veliku primenu u govornom engleskom jeziku - Past Simple Tense. 


Na ovom blogu, saznaćete kako i kada upotrebiti Past Simple, koje priloške odredbe se koriste uz ovo vreme i ono najbitnije - tabela nepravilnih glagola. 


Šta je Past Simple i kako ga prepoznati u rečenici?


Past Simple, kako mu i samo ima kaže, predstavlja prosto prošlo vreme. To nam govori da: 


 • U potvrdnoj rečenici koristimo osnovni oblik glagola (infinitiv bez to) sa nastavkom - ED. To je grupa pravilnih glagola


finish - finished 


close - closed


decide - decided *Obratite pažnju: Umesto pravilnih, postoji i grupa nepravilnih glagola, a za ovo vreme nam je potrebna 2. kolona


build - built


leave - left 


get - got  • U odričnom i upitnom obliku potreban nam je pomoćni glagol DO u prošlom vremenu - DID 
Najjednostavnija definicija ovog vremena glasi:


Past Simple ukazuje na radnje koje su se desile i završile u prošlosti, a mi tačno znamo kada. 


Kada se koristi Past Simple Tense?


Upotreba ovog prošlog vremena u engleskom jeziku je najčešća, pa obratite pažnju na sledeća pravila koja smo izdvojili: 


 1. Radnje koje su se desile u određenom trenutku u prošlosti.


Na primer: 


Tinna arrived in Vienna last week. - Tina je stigla u Beč prošle nedelje.  1. Ako prepoznate radnje koje su se hronološki desile, jedna nakon druge u prošlosti tj. ređaju se onim redosledom kojim su se dešavale, onda koristimo Past Simple. 


Na primer: 


He left the house, walked to the station and caught the bus. - On je izašao iz kuće, hodao do stanice i uhvatio autobus.  1. Za radnje ili stanja koje su se završile. Te radnje se obično odnose na naše navike ili uobičajene radnje koje su se desile u prošlosti


Na primer: 


I worked for Morton’s when I was younger. - Radio sam u Mortonsu kada sam bio mlađi. 


 • Moguće je koristiti i izraze used to ili would:


I used to work for Morton’s when I was younger. 


Svakako, o ovome će biti više reči u drugom blogu.  1. Čim radnja ni na jedan način nije povezana sa sadašnjošću, radi se o Past Simple Tense - u. 


Na primer: 


Beethoven composed the ninth symphony. - Betoven je komponovao devetu simfoniju. 


Kako se gradi Past Simple Tense?


Građa je prilično jednostavna i sastoji iz nekoliko delova: 


 • Rečenicu počinjemo subjektom 


 • Za razliku od srpskog jezika, za građu predikta, nije nam potreban pomoćni glagol, već pravilni ili nepravilni glagoli u prošlosti. 


Primer pravilnog glagola: 


I decided to buy a new house. - Odlučila sam da kupim novu kuću.


Primer nepravilnog glagola:


I ate the whole piece of cake last night. - Pojeo sam celo parče torte sinoć.


 • Tabelu nepravilnih glagola pogledajte na dnu stranice.  • Kada hoćemo da napravimo rečenicu u odričnom ili upitnom obliku, koristimo pomoćni glagol do u perfektu, koji glasi DID za sva lica jednine i množine. Kao što znate, za odrični oblik dodajemo negaciju NOT. Glavni glagol se vraća u svoj osnovni oblik, infinitiv bez to!


Primer rečenice u odričnom obliku


Shawn did not call his grandparents yesterday. - Šon nije pozvao baku i deku juče. 


*Skraćeni oblik: DIDN’T 


Primer rečenice u upitnom obliku


Did he find a present for his mother? - Da li je našao poklon za svoju majku?  • Priloške odredbe (niste u obavezi da ih koristite, ali će vam dosta pomoći da prepoznate ovo vreme) 


Potvrdna forma - Primeri


Subjekat + glavni glagol (pravilni ili nepravilni) + adverb 


Hanna was sleepy two days ago. - Hana je bila pospana pre dva dana. 


Jednina (Singular) 


 1. I was sleepy - Ja sam bio pospan


 1. You were sleepy  - Ti si bio pospan


 1. He/she/it was - On/ona/ono je bio/bila/bilo pospan/pospana/pospano


Množina (Plural) 


 1. We were sleepy - Mi smo bili pospani 


 1. You were sleepy - Vi ste bili pospani 


 1. They were sleepy - Oni/one/ona su bili/bile/bila pospani/pospane/pospana 


Negativna forma - Primeri


Subjekat + DID + NOT + glavni glagol u infinitivu + adverb 


We did not go to the cinema yesterday. - Nismo otišli juče u bioskop. 


Jednina (Singular) 


 1. I did not go - Ja nisam otišao 


 1. You did not go - Ti nisi otišao 


 1. He/she/it did not go - On/ona/ono nije otišao/otišla/otišlo


Množina (Plural) 


 1. We did not go - Mi nismo otišli 


 1. You did not go  Vi niste otišli 


 1. They did not go - Oni/one/ona nisu otišli/otišle/otišla


Upitna forma - Primeri


Primenjujemo pravilo inverzije


DID + subjekat + glavni glagol u infinitivu + adverb


Did Harry write you a letter two weeks ago? - Da li ti je Hari napisao pismo pre dve nedelje?


Jedina (Singular) 


 1. Did I write…? - Da li sam ja napisao…?


 1. Did you write…? - Da li si ti napisao…?


 1. Did he/she/it write…? - Da li je on/ona/ono napisao/napisala/napisalo…?


Množina (Plural) 


 1. Did we write…? - Da li smo mi napisali…?


 1. Did you write…? - Da li ste vi napisali…? 


 1. Did they write…? - Da li su oni/one/ona napisali/napisale/napisala…? 


Kako se menjaju reči prilikom dodavanja nastavka -ed ?


Kao što smo napomenuli, za građu pravilnih glagola u perfektu, dodajemo nastavak - ED. 


Dodavanjem nastavaka, dolazi do promena oblika reči, nešto slično kao u našim glasovnim promenama. 


Zato, pogledajmo sledeće: 


 • Ako se reč završava na samoglasnik E, onda ćemo dodati samo nastavak D: 


hope - hoped 


smile - smiled


like - liked • Ako se glagol završava na samoglasnik Y, a ispred njega stoji bilo koji suglasnik, onda y prelazi u samoglasnik I


deny - denied 


try - tried


study - studied  • Ipak, ako ispred samoglasnika y, stoji bilo koji samoglasnik, onda nema promene i samo dodajemo nastavak ED:   


enjoy - enjoyed


play - played 


stay - stayed 


 

 • I na kraju, ako se glagol završava na suglasnik, a ispred njega stoji kratak, naglašen samoglasnik, kada dodamo nastavak ED, dupliramo taj suglasnik: 


stop - stopped 


tip - tipped 


regret - regretted 


Koje se priloške odredbe za vreme koriste u vremenu Past Simple Tense?Yesterday (juče) 


Phoebe made a gorgeous dress yesterday. - Fibi je juče napravila prelepu haljinu. ...ago (pre) 


My dad moved to China seven years ago. - Moj otac se preselio u Kinu pre sedam godina. Last week/month/year…(prošle nedelje/meseca/godine) 


Last night I spoke to my crush. - Sinoć sam pričala sa svojom simpatijom. ...in 1999/1914 etc. (u 1999/1914. godini itd.) 


My uncle died in 2006. - Moj ujak je umro u 2006. godini. When..? (kada) 


When did he come to the party? - Kada je došao na zabavu?

Često postavljena pitanja:


Kako se gradi pasiv od vremena Past Simple Tense?


Da bismo iskazali trpno stanje tj. pasiv u prošlosti potreban nam je glagol to be u perfektu - WAS/WERE i glagol u prošlom participu (past participle). 


Aktivna rečenica:


My teacher opened the window when he came in.  


Pasivna rečenica: 


The window was opened by my teacher when he came in. 


Znači, formula za građu pasiva u Past Simple Tense - u bi izgledala ovako: 


Objekat + WAS/WERE + past participle