Besplatni online kurs engleskog jezika
prijavite se

Past Continuous Tense - Detaljno Objašnjenje

Pored prostog prošlog vremena, Past Simple, u engleskom jeziku ćemo pronaći i trajno prošlo vreme, Past Continuous. 

U narednom tekstu, upoznaćemo se sa njegovom građom, priloškim odredbama uz koje se koristi i koje glagole ne koristimo uz ovo vreme. 


Šta je Past Continuous i kako ga prepoznati u rečenici?


Past Continuous, kako mu i sam naziv continuous kaže, predstavlja trajno prošlo vreme i pokazuje radnju koja se desila i odvijala neko vreme u prošlosti. Podrazumeva se da se ta radnja završila u prošlosti.  Drugi naziv za ovo vreme je Past Progressive


 • Kao i za svako trajno vreme u engleskom, glavni glagol u rečenici se završava na ING


get - getting 


 • Pomoćni glagol je glagol to be u perfektu, odnosno, WAS/WERE


At 8 o’clock this morning I was getting ready. 


Kada se koristi Past Continuous Tense?


Pored svog osnovnog značenja da ukazuje na radnju koja je počela i trajala neko vreme u prošlosti, Past Continuous može imati i još nekoliko upotreba. 


 1. Radnja koja je bila u toku, kada ju je prekinula druga radnja. Tada koristimo odrednicu when (kada). O njoj i njenoj upotrebi biće više reči u daljem tekstu. 


Na primer: 


They were walking to the bus station, when they saw the accident. - Hodali su do autobuske stanice, kada su videli udes. 


 1. Koristimo za dve ili više istovremenih radnji u prošlosti. Rečenicu konstruišemo uz pomoć odrednice while (dok). 


Na primer: 


They were playing video games while their mum was cooking. - Igrali su igrice dok je njihova mama kuvala. 


 1. Uz ovo vreme možemo da opišemo okruženje i atmosferu iz prošlosti ili da pružimo pozadinske informacije neke priče koja je trajala u prošlosti


Na primer: 


The sun was shining, birds were singing…- Sunce je sijalo, ptice su pevale… 


 1. Ako znamo tačno vreme trajanja radnje u prošlosti, odnosno, vreme trajanja može biti naglašeno nekim od sledećih fraza: for hours, all day, at yesterday morning


Na primer: 


He was fixing his bike for hours last weekend. - Popravljao je svoju biciklu satima prošlog vikenda. 


 1. Česta je upotreba uz glagol wonder, kada nekome kulturno tražimo uslugu. 


Na primer: 


I was wondering, If you could make dinner. - Pitao sam se da li bi mogao da napraviš večeru. 


 1. Da pokažemo radnje koje su se nastavljale u prošlosti neko vreme. 


Na primer: 


The whole crowd was screaming his name. - Cela gomila je vikala njegovo ime. 


 1. Radnje koje su dešavale iznova u prošlosti


Na primer: 


My boyfriend and I were meeting secretly after school. - Moj dečko i ja smo se tajno sastajali posle škole. 


 1. Uz glagole koji pokazuju promenu ili rast nečega. 


Na primer: 


My mother’s company was developing quickly. - Kompanije moje majke se razvijala brzo. 


Kako se gradi Past Continuous Tense?


SUBJEKAT + TO BE (WAS/WERE) + GLAVNI GLAGOL + ING 


Kao što možemo da vidimo u našoj formuli, građa Past Continuous Tense - a se ne razlikuje mnogo od same građe Present Continuous - a. 


 • Na početku rečenice imamo subjekat 


 • Kao pomoćni glagol koristimo glagol to be i to u perfektu: 


Jednina (Singular)                                           Množina (Plural) 


 1. I was                                                          1. We were 


 1. You were                                                    2. You were 


 1. He/she/it was                                              3. They were  • Na glavni glagol dodajemo nastavak koji uvek dodajemo za trajna vremena - ING 


 • Na kraju, možemo upotrebiti i prilošku odredbu koja ide uz ovo vreme, ali one nisu obavezne Primenite ovo teorijsko znanje na našem kursu


Potvrdna forma - Primeri


Subjekat + was/were + glavni glagol + ING They were dancing at the concert two hours ago. - Plesali su na koncertu pre dva sata. 


*Za potvrdni oblik ne postoji skraćeni oblik glagola to be u perfektu tj. was/were ostaju u svom osnovnom obliku! 


Jednina (Singular) 


 1. I was dancing - Ja sam plesao 


 1. You were dancing - Ti si plesao 


 1. He/she/it was dancing - On/ona/ono je plesao/plesala/plesalo 


Množina (Plural) 


 1. We were dancing - Mi smo plesali 


 1. You were dancing - Vi ste plesali 


 1. They were dancing - Oni/one/ona su plesali/plesale/plesala 


Negativna forma - Primeri


Negaciju pravimo dodavanjem NOT nakon pomoćnog glagola to be.


Subjekat + was/were + NOT + glavni glagol + ING 


My friends were not playing football yesterday. - Moji drugari nisu igrali fudbal juče. 


*U negativnoj rečenici imamo skraćeni oblik pomoćnog glagola: wasn’t/weren’t


Jednina (Singular) 


 1. I was not playing - Ja nisam igrao 


 1. You were not playing - Ti nisi igrao 


 1. He/she/it was not playing - On/ona/ono nije igrao/igrala/igralo


Množina (Plural) 


 1. We were not playing - Mi nismo igrali 


 1. You were not playing - Vi niste igrali 


 1. They were not playing - Oni/one/ona nisu igrali/igrale/igrala


Upitna forma - Primeri


Kao i svako trajno vreme u engleskom, upitni oblik ćemo dobiti metodom inverzije


Was/were + subjekat + glavni glagol + ING 


Was he waiting for me all day? - Da li me je čekao celog dana? 


Jedina (Singular) 


 1. Was I waiting for…? - Da li sam ja čekao…?


 1. Were you waiting for…? - Da li si ti čekao…? 


 1. Was he/she/it waiting for…? - Da li je on/ona/ono čekao/čekala/čekalo…?


Množina (Plural) 


 1. Were we waiting for…? - Da li smo mi čekali…?


 1. Were you waiting for…? - Da li ste vi čekali…?


 1. Were they waiting for…? - Da li su oni/one/ona čekali/čekale/čekala…?


Koje se priloške odredbe za vreme koriste u vremenu Past Continuous Tense?


Vremenski izrazi koji se najčešće koriste uz vreme Past Continuous su: 


 1. WHEN (kada) 


 • On nam ukazuje na radnje koje su trajale u prošlosti, ali su prekinute nekom drugom prošlom radnjom. Pogledajmo primer: 


I was watching my favourite show when my sister came from school. - Gledala sam svoju omiljenu emisiju kada je moja sestra došla iz škole. 


U navedenoj rečenici možemo videti da je dolazak sestre iz škole prekinuo gledanje omiljene emisije (jedna radnja prekinula drugu). 

*Radnja koja je prekinula drugu radnju uvek je u Past Simple Tense - u, dok je radnja koja je duže trajala u Past Continuous Tense - u.  1. WHILE (dok) 


 • Koristimo kada hoćemo da ukažemo na dve paralelne radnje koje su trajale u prošlosti. 


I was reading a book while my mother was drawing. - Čitala sam knjigu dok je moja mama crtala. 


*Za obe radnje koristimo Past Continuous!Pored navedenih primera, možemo koristiti i identične priloške odredbe kao i za Past Simple: yesterday, last week/year…, in 2010/1987… etc


Često postavljena pitanja:


Kako se gradi pasiv od vremena Past Continuous Tense?


Da bismo vam pojednostavili građu pasiva, pogledajmo sledeće: 


Prvo ćemo početi sa aktivnom rečenicom: 


The company was making a new product. - Kompanija je pravila novi proizvod. 


 • Kao što znamo, da bismo napravili pasivnu rečenicu, potrebno je da prepoznamo objekat u aktivnoj rečenici (u našem slučaju to je ,,a new product”). 


 • Kada prepoznamo objekat, stavljamo ga na prvo mesto, odnosno, objekat postaje subjekat. 


 • Pomoćni glagol to be ostaje isti (u našem primeru ,,was”), ali nakon njega dodajemo BEING, dok glavni glagol prelazi u past participle


 • Na kraju subjekat (,,the company”) prelazi u objekat. 


Pa će naša aktivna rečenica u pasivu izgledati ovako: 


A new product was being made by the company. 


Šta kada se glagol završava nastavkom -e?


Ukoliko nam se glagol završava samoglasnikom E, ono se gubi kada dodamo nastavak -ING:


joke - joking 


U ovo grupu spadaju glagoli: to joke, to come, to make, to take, to assume, to live... 


Šta kada se glagol završava nastavkom -ie?


Kada dodamo nastavak -ING, onda IE prelazi u Y:


tie - tying


Glagoli: to tie, to die, to lie...

 

Kada se duplira poslednje slovo?


Ako se glagol završava suglasnikom, a ispred njega stoji kratak, naglašen samoglasnik, onda se krajnji suglasnik duplira: 


unwrap - unwrapping


I to su glagoli: to plan, to unwrap, to begin, to hit, to stop, to permit, to rub, to blog, to compel... 

 

Koja vrsta glagola se NE koristi u vremenu Past Continuous?


Kako Past Continuous spada u trajna vremena važno je da znate da: 


 • Glagole koji pokazuju radnju možemo upotrebiti u continuous vremenu, ali glagoli stanja nikako ne mogu imati continuous oblik!U glagole stanja spadaju: 


to see, to hear, to taste, to feel, to look, to sound, to know, to believe, to understand, to realise, to remember, to forget, to like, to love, to hate, to enjoy, to prefer, to be, to contain, to include, to belong, to fit, to need, to cost, to matter, to own, to want, to weigh, to wish, to have, to keep, to seem, to exist, to dislike, to envy, to possess, to smell…


Naravno, postoje i izuzeci među glagolima stanja, kojima ipak možemo dodati nastavak -ING: 


to be, to think, to look, to see, to feel, to smell, to appear, to fit…


Detaljnije o ovome, pogledajte u našem blogu.